Louis Biraogo

Mula sa Pagiging Lokal na mga Bayani tungo sa Paging Pandaigdigang mga Kampeon: Pinangunahan ni Herbosa ang Delegasyon ng Pilipinas sa ika-77 WHA

50 Views

Habang papalapit ang ika-77 World Health Assembly, isang delegasyon mula sa Pilipinas, na pinamumunuan ng mapangitaing Secretary of Health na si Teodoro J. Herbosa, ay dumating sa Geneva, Switzerland. Ang asembliyang ito, ang pinakamataas na pagtitipon ng World Health Organization, ay nagsisilbing larangan para hubugin ang mga patakaran sa kalusugan na magkakaroon ng epekto sa buong mundo.

Sa unahan ay nakatayo si Secretary Herbosa, isang tanglaw ng pag-asa at pag-unlad sa larangan ng pampublikong kalusugan. Ang kanyang estratehikong desisyon na isama ang mga batang lider mula sa Department of Health (DOH) sa mahalagang delegasyong ito ay nagpapakita ng malalim na dedikasyon sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga kampeon sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa walang patid na determinasyon, isinusulong niya ang layunin ng unibersal na saklaw sa kalusugan, pagbabakuna, pag-alis ng tuberculosis, kalusugan ng mga ina, at iba pa.

Ang kabuuan ng delegasyon ng Pilipinas ay nagsasalita nang malakas tungkol sa malalim na pananaw ni Kalihim Herbosa. Ang mga Supervising Health Program Officers, Medical Officers IV at V, Division Chiefs, at mga Section Heads—lahat ay maingat na pinili upang kumatawan sa iba’t ibang aspeto ng pampublikong kalusugan—ay handang gumawa ng kanilang marka sa pandaigdigang entablado. Sa ilalim ng patnubay ng mga bihasang lider tulad nina Undersecretaries Kenneth G. Ronquillo, Gloria J. Balboa, at iba pa, ang mga talubatang isipan na ito ay handang hubugin ang diskurso sa mga mahahalagang isyu tulad ng mga panlipunang salik na nakakaapekto ng kalusugan, pagbabago ng klima, at ekonomiya ng kalusugan.

Ngunit hindi nag-iisa si Secretary Herbosa sa krusadang ito. Si Ambassador Carlos D. Sorreta at ang kanyang matatag na koponan sa Philippine Mission to the United Nations ay nagbibigay ng mahalagang suporta at gabay. Ang kanilang walang sawang dedikasyon sa pagsusulong ng mga interes ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ay isang patunay sa pagkakaisa at pagsasama-sama na nagtatakda sa pamumuno ng mga Pilipino.

Habang tumataas ang tabing sa ika-77 WHA, ang buong mundo ay nakatingin nang may labis na pag-asa. Si Kalihim Herbosa at ang kanyang pangkat ng mga umuusbong na lider ay hawak ang kapalaran ng milyon-milyon sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga tinig, na naglalarawan ng mga mithiin ng sambayanang Pilipino, ay maglalakbay sa mga sagradong bulwagan ng Geneva, humuhubog sa hinaharap ng pandaigdigang kalusugan para sa mga darating na henerasyon.