Osama

PAGKONTROL NG DIABETES

105 Views

Binigyang-diin ni US based Professor Dr. Osama Hamdy (nakatayo) na ang wastong nutrisyon ay may malaking papel sa pagpigil at pagkontrol sa diabetes sa media forum na ginanap sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City noong Marso 21. Kasama niya si Dr. Jose Rodolfo Dimaano Jr,. direktor ng medikal ng Abbot Pharmaceutical, habang nagprisinta rin siya ng pag-aaral sa Glucerna. Kuha ni JOSEPH MUEGO