Louis Biraogo

Romualdez: Heneral ng katwiran at liwanag

68 Views

SA mga lambak at kapatagan ng larangan ng digmaan ng kapangyarihan, kung saan ang mga anino ay sumasayaw na kasama ang mga lihim at mga bulong na umaalingawngaw na parang mga hiyawan sa malayo, isang hindi nakikitang labanan ang nagaganap, labanang hindi ginagamitan ng mga espada kundi ng mga salitang bumabaon sa buto. Si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, isang heneral ng digmaan para sa katotohanan, ay matatag na naninindigan laban sa pagsalakay ng panlilinlang at manipulasyon.

Sa isang kamakailang sagupaan, hinarap ni Romualdez ang misteryosong katauhan ni Apollo Quiboloy, ang tagapagtatag ng simbahang Kaharian ni Hesukristo. Tulad ng isang tusong kalaban sa larangan ng digmaan, hinangad ni Quiboloy na pagdudahan ang katapatan ng pamahalaan ng Pilipinas, itinatanghal ang isang sapot ng pakikipagsabwatan kasama ang dayuhang nilalang. Ngunit si Romualdez, isang matibay na tagapagtanggol ng katuwiran, ay tumayong matatag laban sa agos ng mga kasinungalingan, ang kanyang mga salita ay isang kalasag laban sa mga palaso ng panlilinlang.

Sa bigat ng mga paratang na bumabagabag sa kanya, iginiit ni Romualdez nang walang alinlangan na siya at ang kanyang mga kababayan ay kumikilos sa loob ng banal na hangganan ng konstitusyon at batas. Ang kanyang boses, matatag na parang bundok sa harap ng isang unos, ay umalingawngaw sa kataimtiman ng panunumpa ng isang mandirigma.

“Kami ay nangakong magpapatupad ng batas,” kanyang ipinahayag, ang kanyang mga salita ay isang panawagan sa laban, “at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa, na walang pagbubukod.”

Sa paningin ni Romualdez, malinaw ang layunin ng pamahalaan: ang paglingkuran ang sambayanan ng walang tigil na dedikasyon, ang manindigan bilang tagapag-alaga ng katarungan sa mundong nilalamon ng kaguluhan at katiwalian. Ang kanyang pangitain, isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng sumasaklaw na kadiliman, ay gumagabay sa sambayanang Pilipino tungo sa mas maliwanag na bukas.

Ngunit si Quiboloy, tulad ng isang ahas sa hardin, ay naghahangad na maghasik ng hindi pagkakasundo at kaguluhan sa mga mananampalataya. Sa kanyang naliligaw na mga paratang at walang basehang salaysay, sinisikap niyang pabagsakin ang pinakapundasyon ng katotohanan at katarungan. Gayunpaman, si Romualdez, na hindi natitinag ng mga kasinungalingan, ay nananawagan kay Quiboloy na harapin ang kanyang mga ligal na hamon nang may dignidad at karangalan.

“Ang mga paratang ng pakikipagsabwatan sa mga dayuhang nilalang para sa mga ipinagbabawal na gawain ay walang batayan,” ipinahayag ni Romualdez, ang kanyang mga salita ay umalingawngaw tulad ng isang malinaw na panawagan, “at inilihis ang pansin mula sa mga seryosong ligal na usapin.”

Sa umiikot na ipuipo ng kawalan ng katiyakan, si Romualdez ay tumatayo bilang isang tanglaw ng pag-asa para sa sambayanang Pilipino, isang nagniningning na halimbawa ng katapangan at katapatan sa mundong nilalamon ng kadiliman. Ang kanyang pamumuno, isang gabay ng liwanag sa gitna ng bagyo, ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakikinig sa kanyang mga salita na manindigan nang matatag laban sa mga puwersa ng kasamaan at katiwalian.

Habang nagliliyab ang labanan, ang tagumpay ni Romualdez ay hindi para sa kanya lamang, kundi ito’y isang tagumpay para sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. Sapagkat sa kanyang pagtatagumpay ay nakasalalay ang tagumpay ng katuwiran laban sa panlilinlang, ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng liwanag laban sa kadiliman.

At sa gayon, habang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay matatag na humaharap sa agos ng panlilinlang, tayo ay dapat na tumayo kasama niya, balikat sa balikat, habang patuloy tayong sumusulong patungo sa isang mas maliwanag na bukas.